Welkom

Iedereen maakt vroeg of laat een ingrijpende gebeurtenis als een ernstige ziekte of het overlijden van een dierbaar persoon mee. Ziekte en sterven hoort nu eenmaal bij het leven. Ook andere gebeurtenissen zoals echtscheiding veranderen het leven van een kind ingrijpend en worden vaak als een verlies ervaren. Dit komt omdat alles wat vertrouwd en veilig was, plots helemaal anders is geworden. Hoe graag we onze kinderen ook zulk verdriet willen besparen, we kunnen niet verhinderen dat ook hen pijnlijke gebeurtenissen overkomen. We kunnen kinderen wel de hand reiken in het omgaan met zo’n ingrijpende gebeurtenis. Samen ontdekken wat helpt in een moeilijke tijd.

Een proces in ontwikkeling

Kinderen en jongeren kunnen zelfs na lange tijd rouw ervaren over wat ze hebben meegemaakt. Dit komt omdat zij cognitief en emotioneel ontwikkelen. Zij zien en beleven de gebeurtenissen uit hun leven dus steeds weer met nieuwe inzichten en bijpassende gevoelens.

Wat te verwachten van de praktijk?

De praktijk geeft ondersteuning bij (opvoeding)vragen rond kinderen en verlies en behandeling bij trauma en sociaal-emotionele problematiek die gerelateerd kan zijn aan het verlies zoals angst, stemmingsstoornissen en identiteitsontwikkeling. Leren omgaan met een verlies dat heftig in het leven ingrijpt op een manier dat het geen verregaande belemmering hoeft te vormen in de ontwikkeling van het kind. Dat doen we door het geven van informatie en door het bieden van individuele begeleiding en therapie aan kinderen of jongeren of/en de volwassenen die hen helpen opgroeien.

 Als het verlies onder traumatiserende omstandigheden heeft plaatsgevonden of er andere complicerende factoren en rol hebben gespeeld worden er onder andere EMDR, cognitieve gedragstherapietechnieken, methodieken uit de oplossingsgerichte therapie en speltherapeutische technieken gebruikt.

Wanneer een proces van rouw stagneert of plots zich hevig aandient, wordt er hulp geboden om het proces van verweving in het leven weer op gang te brengen, de realiteit en gevoelens rond het verlies van een dierbare of verandering van de situatie onder ogen te komen en te ontdekken hoe de krachten en talenten van een cliënt kunnen worden ingezet bij het omgaan met de nieuwe situatie.