Tarieven

Vergoeding

Per 1 januari 2015 werd de vergoeding van het behandelen van minderjarigen door de gemeentes overgenomen.  De praktijk voor verlies heeft contracten met 8 verschillende gemeentes. De behandelingen van cliënten van 18 jaar en ouder worden  door de zorgverzekeraars in de basisverzekering vergoed. De tarieven wisselen per zorgverzekeraar en zijn contractureel vastgelegd. De declaraties en betalingen vinden rechtstreeks tussen zorgverzekeraar en psycholoog plaats. U krijgt van uw zorgverzekeraar een rekening waarop u duidelijk kunt zien voor welke zorg u betaalt.  De praktijk voor Verlies heeft met veel zorgverzekeraars een contract. Sinds 2022 niet meer met Menzis en Anderzorg. In dat geval stuurt de psycholoog u rechtstreeks een rekening, die u zelf bij uw verzekeraar indient. Het hangt van uw zorgpolis af hoeveel u daarvan door uw verzekeraar vergoed krijgt. Houdt u er wel rekening mee dat het eigen risico wordt aangesproken. Het geldt immers voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder dat het 'eigen risico' besteed moet zijn voor er een beroep op de basisverzekering gedaan kan worden.  De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties waarvan het eigen risico in rekening wordt gebracht per kalenderjaar. Alles wat in 2023 aan zorg plaatsvond telt voor het eigen risico van 2023. De zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden tellen voor 2024 ook al is het een onderdeel van een behandeltraject uit 2023. Mogelijk dat u aanvullend verzekerd bent, waardoor het bij u anders is. Raadpleeg bij twijfel uw zorgverzekeraar.

Hoe werkt het precies?

Met ingang van 2014 veranderde het zorgstelsel ingrijpend. In het nieuwe stelsel verdween het onderscheid tussen de eerste en de tweede lijns zorg. Er kwam een indeling in drie soorten zorg, waarbij per zorgaanbod de problematiek steeds complexer en zwaarder werd ingeschat. Uw huisarts schat de zwaarte van uw problematiek in en verwijst u naar een van deze drie soorten zorg:

  • de Praktijk Ondersteuner van de Huisarts (POH),
  • de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en
  • de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

 

De Praktijk voor Verlies valt onder de Generalistische Basis GGZ. Dit is in principe kortdurende zorg aan mensen met milde, niet complexe klachten. Per 1 januari 2022 is er voor de volwassenzorg een nieuwe wijze van bekostiging ingegaan. Dat heet het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunt u dan verschillende losse consulten of andere zorgprestaties zien staan. In het zorgprestatiemodel legt de psycholoog een zorgtype vast. Het zorgtype geeft informatie over uw zorgvraag en wordt gebruikt bij het opstellen van een behandelplan. Voor het vaststellen van het zorgtype wordt ook een vragenlijst gebruikt die heet HONOS+. Het zorgtype bepaalt niet de prijs van de behandeling, maar u vindt het wel terug op de rekening.  De zorgprestaties (en wat uw verzekeraar het waard vindt) bepalen de prijs van de behandeling. Het tarief per keer wordt bepaalt door de duur van het consult. Als u te laat bent voor de afspraak wordt er wel uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. 

De huisarts kan u naar de praktijk verwijzen als er sprake is van (een vermoeden van) een DSM 5 stoornis. 

De procedure van aanmelden en vergoeden is voor de jeugd- en volwassenzorg verschillend. Bij de volwassenzorg wordt er -indien er plek is- direct een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U krijgt dan een bevestiging met een vragenlijst en enige bijlagen met wetenswaardigheden over de praktijk gemaild met de vraag de beantwoorde vragenlijst via beveiligde wegen (versturen per de post of mailen via Zivver) tezamen met de verwijzing te retourneren. Vervolgens zal u via Embloom gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen over uw klachten. Bij minderjarigen moet er door de gemeente, waar hij of zij woont, een beschikkingsnummer zijn afgegeven voordat er een intakegesprek kan plaatsvinden. In dat geval krijgt u ook door de behandelaar een vragenlijst gemaild met de vraag deze beantwoord tezamen met de verwijzing van huisarts of CJG coach via beveiligde wegen (post of Zivver) terug te sturen. Op basis daarvan kan de behandelaar dan een aanvraag bij de gemeente indienen. Zodra de behandelaar het beschikkingsnummer binnen heeft, kan er een intakegesprek gepland worden. Indien de jeugdzorg door uzelf betaald wordt, dan is de aanmeldprocedure hetzelfde als bij de volwassenzorg. Volwassenen hebben dus geen beschikkingsnummer nodig, zij moeten er echter wel rekening mee houden dat het eigen risico bij de behandeling wordt aangesproken. Dat is niet zo bij de jeugdzorg, dan is er geen eigen risico. De behandeling wordt geheel door de gemeente vergoed als er eenmaal een beschikkingsnummer is afgegeven en de geboden zorg inderdaad binnen het overeengekomen zorgtraject past.

 

Om voor een vergoeding door zorgverzekeraars of gemeenten in aanmerking te komen moet er vóór de eerste afspraak een verwijsbrief van de huisarts bij de praktijk binnen zijn, die aan de volgende eisen moet voldoen:

- datum die op de  verwijsbrief staat moet voor het eerste gesprek zijn

- de naw gegevens van de verwijzer

- de naw gegevens van de cliënt

 - AGB code verwijzer (van de arts niet van de praktijk!)

- expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM diagnose

- expliciete  keuze van de verwijzer voor de generalistische Basis GGZ

- stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

 

Wat is het verschil tussen klachten en een DSM 5 stoornis?

Dat is een omstreden kwestie. De DSM-5 is een handboek waarin psychische klachten die in een bepaalde samenhang en mate van ernst voorkomen, worden geclassificeerd en beschreven. Wanneer uw klachten in zo'n classificatie passen, wordt dit een stoornis genoemd. Er zijn ook psychische klachten die heel vervelend kunnen zijn maar niet het etiket van een stoornis krijgen. Als men daar hulp voor zoekt, dient men deze zelf te betalen. Op deze manier hoopt de overheid de kosten van de gezondheidszorg te drukken. Hoewel het financieel dus 'gunstig' is wanneer klachten een stoornis vormen - men krijgt de hulp dan immers in de meeste gevallen vergoed - ervaren veel mensen het soms ook als onnodig stigmatiserend. Aan mensen die wel klachten hebben maar geen stoornis volgens de criteria van de DSM 5 bied ik nog steeds psychologische hulp. Dit kan gaan om kwesties waar je in je leven in meerdere of mindere mate tegenaan loopt. Dergelijke overige psychologische therapieën (OVP) worden dus niet door de zorgverzekeraar in de basisverzekering vergoed. Mogelijk wel als u een aanvullende verzekering heeft. Raadpleeg uw zorgverzekeraar om precies te weten welke hulp u vergoed krijgt.

Als u de sessies zelf betaalt dan zijn de kosten zoals de Nederlandse zorgautoriteit die heeft geadviseerd. U kunt de tarieven vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ . De berekening wordt op de tijdsduur van het consult bepaald.

Als eenling in een zelfstandige praktijk ben ik niet altijd bereikbaar. Ook als ik in gesprek ben met cliënten neem ik de telefoon niet op. In crisis of noodsituaties kunt u het beste uw huisarts te raadplegen. Deze kan inschatten of het inschakelen van de crisisdienst noodzakelijk is. Voor de acute opvoedsituaties is de crisisdienst van de Jeugd en Gezinsbeschermers 24/7 bereikbaar (tel. 088-777 80 00).  Woensdag en donderdag is de praktijk geopend. Op de andere dagen van de week werk ik elders.

Workshops , lezingen, trainingen en onderwijs

Workshops, lezingen en trainingen kosten in principe € 125 per uur tot € 500 per lezing +reiskosten en indien nodig overnachtings- en parkeerkosten.  De prijs hangt mede af van de precieze vraag en vorm. Reken ook op voorbereidingskosten.  Voor lezingen en trainingen op maat kunt u een offerte aanvragen.