Privacy en Toestemmingsverklaringen

Algemeen

In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Een cliënt moet er vanuit kunnen gaan dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het inrichten van informatiebeveiliging is dan ook een belangrijk thema voor de praktijk.

Alles wat u vertelt is strikt vertrouwelijk. Wij zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Informatie aan derden, bijvoorbeeld school of huisarts mag niet zonder uw schriftelijke toestemming worden verstrekt. Er wordt dus vooraf toestemming aan u gevraagd.

Het is gebruikelijk om de verwijzer, meestal de huisarts, te berichten over de conclusies van de behandeling. Als u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dat aangeven en dan gebeurt dat niet.

De praktijk gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van cliënten en werkt met een goed beveiligd dossier. Uw dossier wordt na afloop van de behandeling bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U kunt het dossier eerder laten vernietigen. De uitgebreide versie van de Privacy Policy van de praktijk krijgt u na aanmelding toegestuurd.

Behandeling van kinderen als hun ouders zijn gescheiden

Het is volgens de wet geregeld dat de behandelaar of onderzoeker van uw kind van beide ouders toestemming moet verkrijgen voor het starten van een psychologisch onderzoek of psychologische behandeling. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar en wanneer beide ouders de ouderlijke macht hebben. Sinds 1 januari 1998 hebben beide ouders bij scheiding het ouderlijk gezag. Bij aanmelding wordt u gevraagd de toestemmingsverklaring psychologische behandeling in te vullen en bij uw eerste afspraak getekend mee te nemen. Wij wijzen u erop dat de behandeling niet gestart kan worden als wij deze verklaring niet in ons bezit hebben. Indien de ouderlijke macht volledig bij één van de ouders ligt wordt u verzocht hiervan een schriftelijk bewijs mee te nemen bij uw eerste afspraak.

Toestemmingsverklaring Psychologische behandeling

Voordat gestart kan worden met een psychologische behandeling en onderzoek bij kinderen onder de 16 jaar dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag volgens de wettelijke regelgeving toestemming te geven voor de behandeling/het onderzoek.

Ondergetekende(n)/ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en), met het ouderlijk gezag van:
Naam kind:  
Geboortedatum:  
Geven toestemming aan Carine Kappeyne van de Coppello Psycholoog voor het starten van behandeling.
Datum:  
   
Ondergetekende:  
Naam:   Naam:  
Geboortedatum:   Geboortedatum:  
Handtekening: Handtekening:
   
Ik wil wel/niet geïnformeerd worden over de behandeling. Ik wil wel/niet geïnformeerd worden over de behandeling.